Binnenlucht onderzoek

Wij zijn een onafhankelijk milieuadviesbureau voor luchtonderzoek gespecialiseerd in binnenlucht metingen. Een goede kwaliteit van de binnenlucht is belangrijk voor de gezondheid en de werkprestaties van mensen. Een groot aantal aspecten kan de binnenlucht nadeling beinvloeden: te weinig frisse lucht, aanwezige bronnen van verontreinigingen (zowel chemische en biologisch) en thermisch discomfort. Deze drie aspecten kunnen eenvoudig onderzocht worden door het uitvoeren van metingen (zie tabel).

Afhankelijk van uw vraagstelling zal EnviVice een meetplan voor de binnenlucht opstellen. Een doel van het meetplan kan zijn:

1. Vaststellen van de huidige kwaliteit van de binnenlucht

2. Vaststellen van de huidige kwaliteit van de binnenlucht en aangeven verbeteropties

3. Opsporen van de oorzaak van binnenlucht klachten

Zoals eerder aangegeven kunnen metingen worden verricht op chemische, biologische en fysische binnenlucht parameters. In onderstaande tabel zijn enkele veel voorkomende binnenlucht parameters opgenomen.

Chemische parameters
Binnenlucht parameter Omschrijving
meetmethode
Norm/
referentie
Kooldioxide (CO2) Non-Dispersive Infrared (NDIR) NEN-ISO 12039
Vluchtige koolwaterstoffen Actief Koolbuis / Canister
Geur Monstername in inerte gaszak,
olfactometrische analyse en/of
GC-MS analyse naar vluchtige
koolwaterstoffen
NEN-EN 13725
Dieselroet (EC) EGA analyser NIOSH 5040
Biologische parameters
Binnenlucht
parameter
Omschrijving
meetmethode
Norm/
referentie
Schimmels Airsampler Vereniging Leveranciers
Luchttechnische Apparaten (VLA)
Bacteriën Airsampler Vereniging Leveranciers
Luchttechnische Apparaten (VLA)
Fysische parameters
Binnenlucht
parameter
Omschrijving
meetmethode
Norm/
referentie
Thermisch comfort Heatstress (WBGT) monitor NEN-ISO 7243
Temperatuur Heatstress (WBGT) monitor
Luchtsnelheid Hittekogel

De analyses van de genomen monsters vind uitsluitend plaats in onafhankelijke, gespecialiseerde en indien mogelijk in geaccrediteerde laboratoria. Wij voegen in onze rapportage altijd de uitslagen van de onderzoeken toe, voorzien van eventueel bijbehorende certificaten.

De meetresultaten zullen worden vergeleken met bekende referentiewaarde voor een gezond binnenmilieu.

Met ons rapport heeft u een volledig overzicht waarin duidelijk de huidige binnenlucht kwaliteit is vastgelegd.

Met de gegevens in de rapportage kunnen diverse stakeholders worden ingelicht, te denken valt aan:

  • bestuur/directie van uw organisatie;
  • management en personeel van uw organisatie;
  • de facilitaire dienst inclusief onderaannemers technische installaties.

Heeft u interesse in een meetplan voor de binnenlucht ?
Neem dan contact met ons op!