Emissiemetingen industrie

EnviVice verzorgt emissiemetingen van diverse componenten. De volgende componenten kunnen o.a. worden gemeten:

  • verbrandingscomponenten zoals vluchtige koolwaterstoffen, stikstofoxiden,kooldioxide, zuurstof en koolmonoxide;
  • geur, (fijn) stof en ammoniak (discontinue nat-chemisch alsmede continue photoakoestisch en/of chemoluminescentie).

Overige componenten kunnen op aanvraag gemeten worden. Er zal dan een geschikte meetmethode voor de component worden gevonden.

De resultaten van de metingen kunnen worden getoetst aan eisen opgenomen in bijvoorbeeld een milieuvergunning of aan eisen in direct werkende wet- en regelgeving zoals het Activiteitenbesluit. EnviVice werkt, indien noodzakelijk, samen met geaccrediteerde luchtmeetbureaus.

Heeft u interesse in een emissiemeting?
Neem dan contact met ons op!