Emissiemetingen industrie

EnviVice verzorgt emissiemetingen van diverse componenten. De volgende componenten kunnen o.a. worden gemeten:

  • verbrandingscomponenten zoals vluchtige koolwaterstoffen, stikstofoxiden en koolmonoxide (door BIEM);
  • geur, (fijn) stof en ammoniak.

Overige componenten kunnen op aanvraag gemeten worden.

De resultaten van de metingen kunnen worden getoetst aan eisen opgenomen in bijvoorbeeld een milieuvergunning of aan eisen in direct werkende wet- en regelgeving zoals het Activiteitenbesluit. EnviVice werkt, indien noodzakelijk, samen met geaccrediteerde luchtmeetbureaus. Zelf heeft EnviVice ook de beschikking over geaccrediteerde luchtemissiemetingen. Deze worden uitgevoerd onder de handelsnaam BIEM (zie ook pagina BIEM).

Heeft u interesse in een emissiemeting?
Neem dan contact met ons op!