Kwaliteit van milieuadvies

EnviVice acht het handhaven van een goede kwaliteit in de uitvoering van zijn werkzaamheden van groot belang.

EnviVice is lid van de Vereniging van Milieukundigen (VVM) en actief betrokken bij de sectie Lucht. In de VVM zijn belangrijke kennisdragers op het gebied van milieuonderzoek vertegenwoordigd. De VVM heeft als doel het waarborgen, ontwikkelen, toepassen en in stand houden van de kwaliteit van milieuadvies binnen de kaders van Europese en nationale wet- en regelgeving. Dit doet zij door o.a. het organiseren van workshop’s, het uitgeven van een maandelijks magazine, het opzetten en geven van cursussen, etc.

EnviVice is erkend door de Nederlandse overheid en door VERA voor de uitvoering van stalmetingen.

EnviVice is tevens (bestuurs)lid van het Innovatieplatform Duurzame Veehouderij (Stichting voor het bevorderen van innovaties voor een duurzame veehouderij) en de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) en de European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng). EnviVice heeft zitting in de RVO werkgroep ‘Validatie meetmethoden Regeling ammoniak en veehouderij’.

EnviVice is lid van de gebruikersgroep van het project ‘PASgerund’ wat uitgevoerd wordt door het ILVO, Instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, eenheid Technologie en Voeding.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op!