Technisch – Juridisch Advies

Wet- en regelgeving op milieugebied is divers en complex. Naast nationale regelgeving wordt de Europese regelgeving steeds belangrijker. Voor daadwerkelijke uitvoering van relatief kostbare milieuonderzoeken is het van belang dat de wettelijke uitgangspunten voor uw unieke situatie duidelijk zijn. EnviVice stelt een document op waarmee u gedegen beslissingen kunt nemen omtrent de te volgen aanpak. Ook wordt uw milieudossier, inclusief eventuele eerdere onderzoeken, grondig bestudeerd. Op deze manier worden geen overbodige kosten gemaakt door onnodig (herhalings)onderzoek.

De schriftelijke rapportage van EnviVice kan dan ook worden afgestemd met andere belanghebbenden, denk aan het bevoegd gezag, omwonenden en omliggende bedrijven en/of milieugroeperingen. Dit vergroot de kans op acceptatie van de gekozen aanpak en de behaalde resultaten.

Heeft u interesse in technisch en juridisch advies?
Neem dan contact met ons op!