Referenties

 • De aanleiding voor het onderzoek waren geurklachten van omwonende. Tevens was men ongerust over de gezondheidseffecten van de geuroverlast. EnviVice heeft in samenspraak met de GGD een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële emissiecomponenten en hun mogelijke gezondheidseffecten. Daarnaast is een BBT onderzoek uitgevoerd naar geurreducerende maatregelen. Het onderzoek toonde aan dat er geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor werknemers en omwonende aanwezig zijn. Er zijn technische maatregelen voorgesteld waarmee de geur nog verder omlaag kan worden gebracht. De maatregelen zijn doorgevoerd.

  AVK Plastic BV te Balk AVK Plastic BV te Balk
 • Voor Swaans Beton zijn proefstalmetingen uitgevoerd van ammoniak aan de G3 emissiearme vloer voor melkvee (BWL2012.05). Bij 4 melkveebedrijven worden zes keer per jaar 24-uursmetingen verricht. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het standaard meetprotocol rapport 454.    

  Swaans Beton te Heeze Swaans Beton te Heeze
 • Voor Bosch is een BBT onderzoek uitgevoerd naar ammoniak en CO2 emissiereducerende maatregelen van een achttal continue nitreerovens. Uitkomst van het onderzoek liet zien dat centraal nabehandelen van de uitstoot het meest duurzaam en kosteneffectief zal zijn. De centrale naverbrander is in 2013 in bedrijf genomen.

  Bosch Transmission Technology te Tilburg Bosch Transmission Technology te Tilburg
 • Op basis van het milieudossier en een bedrijfsbezoek is een second opinion BBT onderzoek uitgevoerd naar geurreducerende maatregelen bij een diervoerderbedrijf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat aanvullende maatregelen mogelijk waren en als BBT gezien konden worden. Deze maatregelen zijn in de onderhandelingen tussen bedrijf en gemeente meegenomen.

  Gemeente Doetinchem Gemeente Doetinchem
 • "De milieudienst (thans omgevingsdienst) heeft naar tevredenheid gebruik gemaakt van de expertise van Hans Schiricke, EnviVice. Kenmerkend: een no nonsense houding, een pragmatische aanpak, vlot werk en korte lijnen. De praktijkervaring met het meten van emissies naar de lucht komt regelmatig goed van pas.''

  Jan Verswijveren, adviseur lucht Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Jan Verswijveren, adviseur lucht Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op!