Cursussen

EnviVice geeft cursussen op het gebied van luchtemissies. De volgende cursussen zijn direct beschikbaar:

  • Beoordeling luchtaspecten in kader van het Activiteitenbesluit
  • Beoordeling geuroverlast in het kader van het Activiteitenbesluit

De cursussen kunnen indien gewenst in-company gegeven worden. Doelgroep zijn vergunningverleners, handhavers, adviseurs en KAM coordinatoren. Bij in-company trainingen is de maximale groepsgrootte 15 man.

Op aanvraag kunnen ook speciale workshops/cursussen opgesteld worden die voldoen aan de kennisbehoefte binnen uw organisatie

Heeft u interesse in een van onze cursussen?
Neem dan contact met ons op!